Werken bij Finance

Om als organisatie effectief en op feiten gebaseerde, onderbouwde afwegingen en beslissingen te kunnen maken, is financiële expertise van essentieel belang. Vooral binnen het veranderproces wat onze organisatie momenteel doormaakt, brengt dit ook voor Finance vakinhoudelijk interessante uitdagingen en veel dynamiek met zich mee. Deze dynamiek varieert van het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van meerjarenplanning, het opstellen van business cases, het kritisch meedenken en het uitdagen van het management bij het opstellen en valideren van budgetten en prognoses, tot het – met een kritische (Finance) bril – begeleiden van het management en het beoordelen van voor hen geldende besluitvormingsprocessen. Ook de periode- en jaarafsluiting, inclusief accountantscontrole, maken deel uit van dit takenpakket. Finance schakelt dan ook continu intensief met de hele business.

Meer informatie?

Neem dan contact op met:
Sandra Schoutsen via email of bel naar +31 (0)20 3589023