Werken bij HRM

Onze organisatie is momenteel volop in beweging. De uitdagingen die daarbij komen kijken zijn niet voor iedereen weggelegd. Die uitdaging vraagt om echte professionals met lef en executiekracht. Human Resources is daarbij een drijvende kracht in ons veranderproces. HR vormt daarmee met haar kerntaken een verbindende factor. Werkzaamheden die tot deze afdeling behoren zijn onder meer het vertalen van de businessstrategie naar een relevante HR agenda en het uitdragen van deze HR kalender. Ook het zorgdragen voor een up-to-date HR instrumentarium die management en medewerkers in staat stelt de strategie en transitie zo optimaal mogelijk uit te voeren en direct of indirect waarde toe te voegen aan de klant en het commerciële resultaat van de onderneming, behoort tot dit takenpakket.

Cruciale thema’s die op dit moment bij onze organisatie op de agenda staan zijn change management, organisatie, leiderschap en cultuur. Welke wijze van organiseren, welk type leiderschap en welke werkcultuur ondersteunen de gewenste veranderingen in ons bedrijf het beste? Hoe kunnen onze leiders dit zo goed mogelijk faciliteren en daarmee de organisatie inspireren, richting geven en ontwikkelen? Dat zijn enkele vraagstukken waar HR zich mee bezighoudt en wat op de afdeling de dagelijkse praktijk bepaalt.

Meer informatie?

Neem dan contact op met:
Sandra Schoutsen via email of bel naar +31 (0)20 3589023